اجتماعي
1398/08/14
  • بازديد معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ملاير از نقاط اصلاحي در بخش جوکار

    معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ملاير، معاون هماهنگي امور عمراني و تعدادي از مسئولين شهرستان از اقدامات پيشگيرانه و نقاط اصلاحي در بخش جوکار بازديد نمودند.
  • به گزارش روابط عمومي فرمانداري عصر روز دوشنبه قدرت اله ولدي، معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان ملاير، معاون هماهنگي امور عمراني فرمانداري، بخشدار جوکار و تعدادي از مسئولين شهرستان از اقدامات پيشگيرانه و اصلاح نقاط بحراني در بخش جوکار بازديد نمودند.

    در اين بازديد از پل هاي تعدادي از روستاهاي بخش، رودخانه فصلي دهنو به زيرآبيه، کمربندي ازندريان به روستاي عشاق و تغذيه مصنوعي شهر ازندريان بازديد به عمل آمد.