اجتماعي
1398/08/22
  • بازديد از واحدهاي توليدي شهرستان

    بازديد معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري و تعدادي از مديران دستگاه هاي اجرايي شهرستان از واحدهاي توليدي شهرستان
  • به گزارش روابط عمومي فرمانداري، روز سه شنبه غفاري، معاون برنامه ريزي و توسعه فرمانداري، بخشدار زند، رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت و رئيس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شهرستان از کارحانه کيان کرد، شرکت معادن سرمک و شهرک صنعتي ذوب الياژي جعفري بازديد نمودند.